Category:

Den 1 januari 2019 tillträdde Graham Candy som Managing Director for SNC-Lavalin Atkins i Europa. Det är en utnämning, som visar på fokus och höga ambitioner för koncernens växande närvaro och verksamhetsbredd i Europa.

Med Graham Candy som Managing Director tar vi ett viktigt steg på vägen för fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden, utanför Storbritannien. Graham kommer att arbeta tillsammans med den europeiska ledningen för att fortsätta utveckla och ta till vara på regionala möjligheter inom våra existerande verksamhetsområden liksom att utveckla nya områden.

I sin nya roll kommer Graham att stärka det internationella samarbetet och arbeta för att våra kunder ska gynnas av den breda expertis som SNC-Lavalin Atkins besitter i världen. Genom att attrahera och utveckla såväl framtidens tekniska talanger som nya digitala lösningar för våra kunder.

Graham är utbildad ingenjör och har en mångsidig erfarenhet efter 25 år inom SNC-Lavalin Atkins.

Johannes Erlandsson, VD för verksamheten i Sverige, uttalar: ” Vi befinner oss på en expansiv och spännande marknad. Att koncernen via utnämningen riktar än mer fokus mot Europa som har en stark tillväxt, kommer gynna båda våra anställda och kunder. Nu kan vi i Sverige fortsätta bygga vidare på den framgång vi sett de senaste åren genom samarbete med hela koncernens samlade kunskap och styrka. Vårt erbjudande till kunderna blir än starkare när vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och kompetenser inom olika områden.”

SNC-Lavalin Atkins har över 1100 medarbetare och en imponerande portfolio av projekt i Europa, som bland annat inkluderar den nye järnvägen mellan Köpenhamn-Ringsted, Norges höghastighetsbana, svenska Varbergs Tunnelprojektet och M50-uppgraderingen i Irland.