Category:

Den svenska järnvägen står inför den historiskt största infrastruktursatsningen i modern tid.  
Atkins, som nu tillhör SNC-Lavalin koncernen, har tillsammans med Ramboll fått uppdraget av kunden Trafikverket, att planlägga Ostlänken för sträckan genom Linköping, vilket blir startskottet för den första delen i en helt ny stambana för järnvägen och ett kommande höghastighetsnät. 

Atkins har dessutom tidigare vunnit uppdraget i England med deras planerade höghastighetsbana ”HS2” mellan London och Birmingham. Vi är väldigt stolta när vi med uppdraget Ostlänken bidrar till järnvägsutvecklingen i Europa. 

-Vi hoppas kunna föra med oss, inte bara erfarenheter från stora uppdrag på nationell basis, utan även hämta kunskap inom vår globala koncern till den viktigaste utvecklingsfasen av den svenska järnvägen i modern tid. Vi är stolta över förtroendet som Trafikverket ger oss och att med vår samarbetspartner Ramboll, arbeta sida vid sida med det viktiga uppdraget som moderniserar Sverige, säger Johannes Erlandsson, VD för Atkins Sverige.

Väl färdigställda, kommer de tre nya stambanorna som ska byggas, knyta samman Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö i ett höghastighetsnät. Restiden mellan Stockholm-Malmö beräknas bli 2.5 timmar och mellan Stockholm-Göteborg 2 timmar. 

-Det här är ett stort steg för att få långsiktigt hållbara kommunikationer för resenärerna. Det som känns extra bra är att vi vann uppdraget med full pott på samtliga mervärden, det vill säga att vi lyckats beskriva hur vi planerar att driva och planera uppdraget med tanke på risker, kvalitet och samverkan, säger Anna Forslund, client director på Ramboll. 

I vårt uppdrag med Ostlänken som planeras vara färdigt på fem år ingår en lokaliseringsutredning, MKB, järnvägsplan och systemhandling, samt underlag för miljöprövningar genom de centrala delarna av Linköping. Planerad trafikstart för Ostlänken är 2035. 

-Vi ser fram emot att på Atkins påbörja det viktiga arbetet med Ostlänken. Jag är övertygad om att vi genom god samverkan och bidrag med vår kompetens och kunskap inom järnvägsinfrastruktur från Europa, på ett framgångsrikt sätt ska kunna leverera uppdraget till Trafikverket, säger slutligen Mikael Sundholm, affärsområdeschef Järnväg & infrastruktur för Atkins.