Category:

Hospitalets Kyrkogård

Då planer och hastighetshöjning och kapacitetsförstärkning planeras på Angeredsbanan har Atkins fått i uppdrag att projektera bygghandlingar för två signalsäkerhetanläggningar, en av dem är Hospitalets Kyrkogård. Att bygga en ny signalanläggning är en utmaning på många sätt och flera aspekter måste tas i beaktande; konsultansökningar ska göras, bygglov ska sökas, ett bra upplägg av ritningar som fungerar för alla som berörs (från projektörer och hela kedjan till funktionsentreprenörer) ska tas fram bland annat. Utmaningar är alltid kul, att i ett tidigt skede fundera på hur man kan skapa ett upplägg som man hoppas ska gynna alla är en glädje.

En kabelplan kan utformas på flera sätt och beroende på anläggning ser de olika ut, det viktiga är att de är bra för just den specifika anläggningen.


 hospitalets Kyrkogard

 

Burmabacken

Vid Burmabacken ska en annan signalsäkerhetsanläggning byggas. Skymd sikt kan leda till hastiga inbromsningar och med hjälp av signaler ska detta undvikas och säkerheten öka. Den här sträckan på Angeredsbanan har mycket vegetation och ligger i en uppförsbacke varför placeringen av signalen måste avvägas noga genom samarbete och diskussion mellan riskanalysgruppen, beställaren och projektören. Varför det är kul? Enkelt: signalsystem är alltid kul.

Vid platsbesök tas bilder som används under projekteringen för att visa var sikten är skymd samt även var den är god.

Burmabacken