Category:

I området kring Kivik ska tre vägprojekt genomföras: ett vänstersvängfält samt busshållplatser och pendlarparkering, en cykelväg på cirka två kilometer samt framkomlighetsåtgärder förbi en befintlig allé. I sak inga konstigheter, men området och åtgärderna bjuder på flera utmaningar.

– Området är rikt på kulturminnen och fornlämningar, vid planerad cykelväg det finns naturreservat i direkt anslutning till vägen på ena sidan och på den andra har vi ett stort antal privatägda tomter med utfarter. Trafikbelastningen är mycket säsongsbetonad med mycket trafik under sommarhalvåret, men låg belastning under vintern, säger Maria Lööf som är uppdragsledare. Utmanande, men också roligt och motiverande, tillägger hon.

Till hösten ska vägplanens samrådshandling och miljökonsekvensbeskrivning vara färdig. Planerna ska vara fastställda till år 2021 och allt beräknas vara helt färdigbyggt år 2023.  

Utmanar processerna

Projektet har upphandlats av Trafikverket som ett innovationsprojekt. I det här fallet handlar innovationsbiten inte om det Atkins planerar i sig, utan om de processer Trafikverket har och som vi som konsult arbetar efter.

– Vår roll är att utmana och tänka nytt kring dessa så att vi tillsammans med Trafikverket kan hitta sätt att förbättra processen och samtidigt göra det enklare att samarbeta över olika teknikområden, säger Maria.

Stort intresse i närområdet

I ett första samråd med allmänheten kom cirka 100 personer från Kiviksområdet för att delta och diskutera. Ytterligare ett samråd planeras innan sommaren där konkreta planer och ritningar kommer visas upp. Bor du i området är du varmt välkommen att träffa oss då!