Category:
GIS

Hur säkra är egentligen Sveriges korsningar? För att få svar på det har Trafikverket tagit fram en modell för statliga korsningar som tar hänsyn till olika faktorer, som exempelvis hastighet, typ av väg, typ av korsning, och hastighetssäkring. Hösten 2019 fick Atkins i uppdrag av Trafikverket att utifrån deras modell ta fram en ny metod för att, med hjälp av GIS (Geografiskt informationssystem), klassificera trafiksäkerheten för korsningar längs det statliga vägnätet i Trafikverkets region öst.

Charlene Nilsson är uppdragsledare och Hannes Granath har tagit fram metoden. Arbetet har varit lyckat och förhoppningsvis får vi nu förtroendet att klassa korsningar i hela landet. Hannes berättar mer:

Hur har ni jobbat med det här uppdraget?
–  I vanliga fall, i till exempel järnvägs- och vägplaner, är GIS en del i ett projekt och det handlar då mycket om att sortera geografisk information och sammanställa kartor. Den här gången var det frågan om ett renodlat GIS-uppdrag med en mer avancerad analys, vilket har varit superkul. Målet har varit att hitta en metod som fungerar i stor skala så att ett urval av landets korsningar längs det statliga vägnätet kan bedömas på ett så automatiserat sätt som möjligt.

Vi började med en kommun för att sedan skala upp till Trafikverkets region öst, som innefattar fem län. När vi tog steget från kommun till region kunde vi se att nya typer av korsningar och trafiksituationer dök upp. Då fick vi anpassa modellen och justera. Längs vägen har vi regelbundet gjort manuella stickprover för att hitta fallgropar och kontinuerligt kvalitetssäkra metoden, vilket varit framgångsrikt.

Nu blir förhoppningsvis hels Sverige nästa steg, hur ser förutsättningarna ut för det?
– Det hade varit jätteroligt om vi får fortsätta göra klassningen för hela landet. Jag känner mig lugn inför det om det blir så. Eftersom vi såg behov av justeringar när vi skalade upp från kommunnivå har vi redan gjort en hel del förbättringar av metoden för att säkerställa att det ska fungera på nationell nivå. Och hittills ser det lovande ut!

Vad kan den data som tas fram användas till?
– Klassningen ska vara en del av nationella vägdatabasen och kontinuerligt ajourhållas för att fungera som en del i Trafikverkets dagliga arbete. Klassningen skulle kunna användas för att ta fram flera andra typer av GIS-analyser, till exempel för analyser av vilka faktorer som bidrar positivt eller negativt till säkerheten, eller till att prioritera områden eller korsningstyper som behöver förbättringsåtgärder.