Category:

Möt vår kollega Martin Jonasson, teknikansvarig för spårsystemet i Cityringen-projektet i Köpenhamn, som ger oss en spännande inblick i hur de bygger spåren nere i tunnlarna under Köpenhamn.

I detta projektet samarbetar bland annat Atkins Sverige, Atkins Danmark, Atkins Storbritannien och Rambøll med Metroselskabet, där vi på Atkins agerar teknikansvariga för b.la. spårsystemet, radiosystemet samt tågen. I detta skede granskar vi handlingar och följer upp på byggnationen som är i full gång.

Hör Martin berätta nedan

Cityringen Kopenhamn Martin J