Category:

Atkins tar nu en stark position på marknaden för totalentreprenader och har fått förtroendet av Skanska att genomföra bygghandlingsprojektering i en av de största totalentreprenaderna inom järnväg i Sverige.

Uppdraget avser Mälarbanans delsträcka Spånga – Barkarby och omfattar utbyggnad från två till fyra spår på en tre kilometer lång delsträcka samt en ny plattform i Spånga där Atkins åtagande är multidisciplinärt.

VD på Atkins, Johannes Erlandsson, ser det som ett strategiskt steg in på marknaden för totalentreprenader och vi är stolta att Atkins tillsammans med Skanska, och övriga partners, har vunnit detta projekt till Trafikverket.

Vi har redan påbörjat arbetet under sommaren och projektet beräknas vara helt färdigställt under 2019.