Category:

Dan Arvidsson, nyanställd data scientist för SNC-Lavalin & Atkins i Stockholm fick redan under sin första vecka på nya arbetsplatsen, sin livs utmaning och drömuppdrag. Att ta fram algoritmer som Network Rail kan använda i sin förvaltning för hela det brittiska järnvägssystemet. Målet är att bygga ett nytt system inom Digital Asset Management som kan samla in, transformera och analysera data för att skapa proaktiva beslut om kommande infrastrukturunderhållet.

Järnvägen blir digital

I den allt mer digitaliserade järnvägen här och i Europa står Asset Management högt på tapeten. Den snabba digitaliseringen har gett infrastrukturägarna och entreprenörerna en stor mängd data. Data som i det första stadiet behöver samlas in på rätt sätt men också transformeras till någonting användbart, det är här Dan Arvidsson, 29 åringen från Anundsjö kommer in i bilden, med sitt uppdrag kors över Nordsjön. Tillsammans med brittiska Atkins, som numera ingår i SNC-Lavalin koncernen, och kunden Network Rail är hans roll ytterst komplex i att skapa algoritmer för att transformera data till beslutsunderlag.

  • – För två månader sen visste jag knappt ingenting om Rolling Stock och järnvägen. Bara att det var en intressant bransch för framtiden där man satsar stort på infrastruktur i Sverige och Europa.
    Nu arbetar jag som enda svenska i en projektgrupp, för en av de största kunderna i Europa.

Syftet ett bättre underhåll

Den ödmjuka statistikern och matematikern har fort hamnat i hetluften i ett av Networks Rails viktigaste uppdrag, ett bättre sätt att fatta beslut kring underhållet av det brittiska järnvägssystemet. Han har tillbringat en vecka i England för att lära känna teamet och kunden och har fler besök inbokade. I teamet Dan ingår i nu som enda svensk, arbetar man nu på 3-4 sträckor i England med några specifika spår, där flera olika mätvagnar samlar in data från sensorer. All det data som registreras vill man kunna analysera för att få en bättre kunskap om tillståndet för järnvägsspårets olika delar.

Från scratch

I första stadiet handlar det om att mäta skillnader i spåren över tid. Mätvagnen färdas därför kontinuerligt över sträckorna och mäter spårets läge med hjälp av sensorer med motsvarande GPS koordinater. På grund av mätfel och hastighetskillnader uppstår föroreningar, förvrängningar och artefakter, i data. Dans uppgift är att bygga en algoritm som ska kunna omtolka dessa föroreningar samt lokalisera förvrängningen i tid och rum mellan olika mättillfällen. Det komplexa för Dan som matematiker är att försöka justera rådata med algoritmer som kan hantera både global förskjutningar samt kunna dynamiskt, sträcka eller komprimera signalerna lokalt för att ”lägga signalerna i linje” mellan varje mättillfälle.
Dan gör sina beräkningar och formler från scratch. Vilket inte förenklas med tanke på att kunden dessutom har tagit data från vissa sträckor under en 10 års period, med olika kvalité och mätvagnar. En verksamhetsnära insikt är att digitaliseringen kan ge fördelar i att kunna tolka och hantera mer data vilket i framtiden kan ge större kunskap och värden, men det finns även stora utmaningar inom informationsinhämtning och informationshanteringen för att nå värdet i automation och systematik.

Känn ingen press

Att lyckas med uppgiften kräver otroligt effektiva beräkningar av den skickliga matematikern.  En vision är en felmarginal för varje vagns mätning på inte mer än en meter på varje given sträcka. Så problemet blir att positionen vid mätningen nästan måste vara 100 % vid varje [RD1] mättillfället och det är Dans uppgift att leverera algoritmen för att ta sig dit. Dan menar att han inte känner press men säger också att misslyckanden inte finns på kartan och fortsätter lugnt rita på en stor whiteboard för att förklara sitt arbete.

Insamling – analys – prediktion

Om svenskens roll ligger i algoritmer för bearbetning av en stor mängd data just nu så ligger nästa utmaning i uppdraget inom analys och prediktion. SNC-Lavalin bygger just nu ett grafiskt gränssnitt som ska kunna visualisera spårens degradation över tid med data från Dans algoritmer. Det visionära målet är att systemet själv i framtiden kan varna kunden när något är på väg att gå snett. På det viset kan Network Rail spara mycket tid och pengar i underhållet, och kan förstås även få ut andra värden man har intresse av. Som värden i miljö och säkerhet för såväl samhället som individen. Den svenska specialisten återkommer hela tiden kring att prata om just helheten kring vad kunden vill få ut, han verkar lika engagerad i att prata värden som att försöka förklara det systematiska tänkandet och tekniken.

  • Just programmering är vad de flesta fokuserar på. I min roll som statistiker och matematiker handlar det för mig om att implementera kunskap i kod. Det bästa jag vet är att automatisera, att hantera stora mängder data för att få ut ett mervärde. Jag måste se helhetsvärdet för att göra min roll bra.

Upp till bevis

För det måste tveklöst finnas en talang i 29 åringen som för bara två månader sen inte hade en aning om vilket stort uppdrag han skulle få över Nordsjön. Det finns ingen skrytsamt i Dans kroppsspråk eller hur han uttrycker sig, bara en klar blick och ett tydligt fokus.

För Dan handlar det om utmaningen. Han menar att han är beredd att ge allt han har för att visa att det går att få till en lösning till kunden.

  • Det ligger helt på mig att lösa algoritmerna som krävs, det känns både bra och jobbigt, det är som det är. Jag ska fixa det. Den här uppgiften är mitt huvudmål i livet just nu. Allt annat får ta andra spår.

I mars ska projektet utvärderas, då har Dan varit anställd i tre månader och har stora förhoppningar på att han lyckats med sin uppgift och att kunden fortsätter med uppdraget som just nu är i förstadiet.