Category:

I Storbritannien är endast cirka 40% av järnvägsnätet elektrifierat. SNC-Lavalin Atkins i England har sedan 2010 arbetat med uppdraget av elektrifieringen av den anrika sträckan ”The Great Western Railway” (GWR) som binder samman London, sydvästra England samt Wales. Med hjälp av svenska rådgivare har man nu lyckats slutföra delsträckan RS2 mellan West Reading och Newbury, som idag är fullt elektrifierad.

Exempel på en sk häst (kontaktledningstolpe) som ingår i det Schweitziska kontaktlednings systemet som man valt i GWEP.
Europa behöver utveckla järnvägen
Trots ett stort utvecklingsarbete runt om i Europa för järnvägen kommer en betydande del av Europas järnvägsnät förbli icke-elektrifierade under lång tid.
Då vi i Sverige kommit långt med elektrifieringen av vår järnväg, ville Atkins i England dra nytta av våra erfarenheter – och 12 kollegor från Atkins i Skandinavien arbetade inledningsvis med elektrifieringen av GWR.
Nu har det europeiska samarbetet burit frukt i färdigställandet av den viktiga sträckan RS2 som med sin idag fullt ut elektrifierade sträcka moderniserar en av den brittiska järnvägens mest ikoniska och anrika sträcka.

2
Den geniala ingenjören
För när Atkins vann elektrifieringsuppdraget för GWR hade man inte bara vunnit ett stort uppdrag utan även delar av ett moderniseringsprojekt i stor skala på historisk och anrik mark.
Vid sekelskiftet var det här som en legendarisk ingenjör, Isambard Brunell lade grunden för järnvägen i England samt många kända broar och stationer. I mitten av 1800 talet var det för just företagit GWR som Brunell skapade Londons tunnelbanesystem för en stad som vid sekelskiftet stod i trafikkaos utan medel med sina då 3 miljoner invånare.
Fördelarna är många
Idag har historien gjort elektrifieringen mer komplicerad. De många broarna och k-märkta platserna längs the Great Western Railway gör nybyggen mer komplexa och elektrifieringen en annorlunda utmaning för de anlitade skandinaviska rådgivarna – då tågen drivs med 25 kV i England mot 15 kV i Sverige.
Arbetet som nu är slutfört på sträckan innebär i praktiken att resorna går snabbare och blir tystare för resenären, skapar större effektivitet och miljöfördelar, tack vare en lättare konstruktion blir det även mindre slitage på banan och elektrifieringen medför i det långa loppet lägre kostnader.
Elektrifiering en politisk fråga
Tyvärr har man helt fått avbryta elektrifieringen på några delsträckor pg a av oväntat höga kostnader. Detta har lett till stora diskussioner i England. Enligt plan skall i alla fall tills 2020 den anrika brittiska järnvägen vara klar med sin storskaliga modernisering. Utöver arbetet med elektrifieringen så pågår det 13 olika projekt i mångmiljardklassen på GWR-banan som innebär fler spår, förbättrade stationer samt nya höghastighetståg.
Inom samhällsutvecklingen talar vi ofta om hållbarhet, digitaliseringen eller elektrifieringen. När det gäller den svenska järnvägen nämns inte den sistnämnda punkten så ofta då cirka 90% av järnvägsnätet redan är elektrifierad.
Atkins Sverige är stolta över att vara en tillgång i Storbritannien där vi tack vare vår egen resa kunnat bidra till den viktiga elektrifieringen av järnvägen i England och de förtjänster den innebär för invånarna och miljön.