Category:

I samband med att stora infrastruktursatsningar genomförs i centrala Göteborg, krävs även satsningar på kollektivtrafiken.

 

Atkins har varit med från tidigt skede i planeringen och håller nu på att projektera hur den nya utökade kollektivtrafikknutpunkten Svingeln kommer att se ut.

Under den kommande 10-års perioden planeras omfattande infrastruktursatsningar i Göteborg genom Västsvenska paketet med bl.a. Västlänken, Marieholmstunneln och ny Hisingsbro.

Satsningarna kommer att ge en omfattande påverkan på trafiken inom Göteborgs stad under genomförandet. För att klara trafiksituationen behöver fler resa kollektivt och kollektivtrafiken måste då fungera på ett tillfredsställande sätt. Svingeln är en av de knutpunkter som är lätt att nå från det statliga vägnätet.

Uppdragets innehåll gäller både Förstudie och Projektering.

 

Svingeln (2)