Category:

Ronny Öhman som jobbar som konsult inom Rolling Stock på Atkins har varit verksam i sitt uppdrag på SJ de senaste sju åren. Ronny har varit en del av SJ:s projekt som drivit del av upprustningen av X2000-tågen.

Vad har dina arbetsuppgifter bestått av?

Jag har jobbat i projektet som teknisk projektledare sedan 2014 vilket inneburit en enorm variation i arbetsuppgifter. Inledningsvis breda frågeställningar som resenärsupplevelse, identitet att våga vara SJ och gå våran väg, marknads- och målgruppsanalyser. Under en period hade vi mycket dialog med målgrupper på både resenärs- och personalsidan både för att analysera behovet och för att förankra lösningar. Därefter har det varit mycket konstruktions- och produktionsfrågor som också sträcker sig in i underhållsområdet.

Vad anser du är den viktigaste lärdomen du tar med dig från din tid i projektet?

Jag har ju haft förmånen att följa hela projektet och därför har jag tittat på samma lösningar, behov och problem ur så många olika målgruppers perspektiv. Det blir man ödmjuk av och jag anser faktiskt att jag vuxit som person.

Finns det några konkreta miljöhänsyn du själv har noterat i projektet?

Först måste jag säga att jag imponeras över SJ:s hållbarhetsengagemang. Genom alla nivåer och funktioner och så väl förankrat i varumärket.
Sen är flera tekniska lösningar helt klart valda med miljöhänsyn: Materialvalet äkta askfaner och avtorkningsbart läder på nackstöd och ett stort fokus på stolarnas konstruktion för att minska vikt och därmed energiförbrukning.
Sen är ju hela idén med upprustning ett djärvt steg i sig. Fordonet lanserades i början av 90-talet och har ju egentligen uppnått sin tänkta livslängd. Med komfortuppgraderingen får nu fler möjligheten att resa med varje tåg och dessutom i en tyst komfortabel miljö inte alla nya tåg kan mäta sig med. Material och uttryck är valda för att stå sig över tid och låta passagerarna stå för färg och värme. Det man har gjort är ju att återanvända exempelvis den rostfria vagnskorgen och andra delar såsom korglutningsutrustningen och därmed sparat 5000 ton stål! Samtidigt innebär upprustningen ett helt nytt tåg ur ett resenärsperspektiv med nya och moderna funktioner, komfort och miljö (radiotransparenta fönster, 5G-baserat wifi, platsnummer på säten, ljussättning etc.). Tåget har också tekniskt rustats upp med ny teknik (bl.a. broms-, styr- och kommunikationssystem) som gör det framtidssäkrat, effektivt och tillförlitligt.
SJ vill att fordonet ska fortsätta attrahera resenärer och samtidigt fortsatt erbjuda tillförlitlig och effektiv drift samt hög komfort.

Tågets inredning har tilldelats utmärkelsen ”Best of the best” i den framstående designtävlingen Red Dot Design Awards och projektet har också uppmärksammats för sitt bidrag inom cirkulär ekonomi, exempelvis inom ramen för Hagainitiativet: (43) Hagainitiativet: Overview | LinkedIn

 

Mer information om det nya X 2000: Premiär av nya X 2000 – SJ