Category:

Atkins sköter Samordningen av trafiken under byggtiden för Göteborgs tre största infrastrukturprojekt.

Just nu och fram till 2021 pågår arbetet med tre stora infrastrukturprojekt i anknytning till Centralenområdet i Göteborg; Hisingsbron, Nedsänkningen av E45 och Västlänken. Projekten är på många punkter helt beroende av varandra. Utöver dessa tre projekt tillkommer utbyggnaden av bland annat Regionens hus, Region City samt ytterligare ett antal om- och nybyggnadsprojekt.

Uppdragets innehåll:

  • Samordning av produktionsplaner för de tre stora projekten samt ett antal mindre projekt inom Centralenområdet.
  • Trafiksystem för olika scenarier under byggtiden. Kontroll av framkomlighet med körspår.
  • Trafikanalyser av scenarier – som redskap för att ta fram ett robust system för hela tidsperioden.
  • Trafikföringsprinciper för kollektivtrafik, gång- och cykel, näringslivets transporter och bil.

Arbete under 2017 vid Stadstjänarebron – del av arbetena med Hisingsbron och E45ans nedsänkning.

Bilaga-2017_1.4_Centralst

Trafikföringsprinciper för kollektivtrafik.