Category:

Vi vann! Tillsammans med Lunds kommun vann vi Trafikverkets arkitekturpris 2021 för Spårvägen i Lund! Fredrik Karlsson, Atkins och Ola Gustavsson (Lava Studio) tillsammans med Clara Lundqvist och Pernilla von Strokirch från Lunds kommun fick ta emot det fina priset av Thomas Eneroth, infrastrukturminister och Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Juryns motivering lyder:

”Spårvägen i Lund är ett föredömligt exempel på hur en kollektivtrafikanläggning kan bli ett stadsbyggnadselement som sträcker ut staden utan att skapa barriärer. Skickligt utformad med stram kontroll, på allt från reläers infällning i stolpar till anläggningens övergripande karaktär, är den ett vackert inslag i stadsbilden. Genom att finnas på plats redan från början, ger spårvägen förutsättningar att etablera hållbara resmönster i de nya stadsdelarna. ”

Övriga nominerade till priset var:

Bollnäs resecentrum. Arkitekt Sweco, beställare Bollnäs kommun. Cykelväg Gotland. Arkitekt Sweco, beställare Trafikverket. Varvsbron Helsingborg. Arkitekt Ramboll Sverige, beställare Helsingborgs stad.

Foto: Sveriges arkitekter