Category:

Atkins har tagit fram en bygghandling för ett exploateringsområde i norra delarna av Helsingborg.

Projekteringsuppdraget var under våren 2016, och nu i höst har det blivit färdigbyggt. Området angränsar till Pålsjö Skog som är ett större rekreationsområde i staden, men även till vackra Pålsjö kyrkogård. Inom området har lekplats redan byggs, detta för att bl a skapa en attraktivare miljö för de första som börjar bygga sin hus där och sedan flytta in.

Läs gärna mer här: http://www.hd.se/2016-12-04/snart-far-palsjo-kyrkogard-300-bostader-som-granne

Lekplatsen på bilden har Åsa Hadmyr tagit fram. Åsa har även varit projektledare ifrån Atkins sida tillsammans främst projektörerna Erik, Fu-Ming, Janni, Henrik A och N.

palsjo

Foto: www.hd.se , Sven-Erik Svensson