Category:

SNC-Lavalin & Atkins samhällsutvecklare har fått ett nytt uppdrag från NCC – att ta fram en komplett bygghandling på en ny infart till Kågeröd, benämnt: Väg 1232 Ekeby-Kågeröd.

Slutkund är Trafikverket. NCC har vunnit totalentreprenaden och det är väldigt positivt för vår verksamhet att få fortsatt förtroende från entreprenören som vi tidigare haft ett gott samarbete med. Projekteringsarbetet kommer skötas från vårt Helsingborgskontor i samarbete med Stockholm. Uppdraget behövs för att kunna slutföra ett extra spår på Söderåsbanan. Detta kommer leda till betydligt större effektivitet för gods och pendlingstrafik i området. För att nå kundens mål behövs en ny planskild korsning anläggas (bro över järnvägen) och vägsträckningen på delar av väg 1232 och väg 109 förändras, inom orten Kågeröd.