Category:

I början av februari presenterades de fyra som gick till final i innovationstävlingen Sharing for Affordable and Climate Smart Living. Denna tävling var den svenska av sex parallella tävlingar som hållits runt om i Norden. De fyra finalisterna fick en budget och därefter möjlighet att skapa och utveckla sina förslag för presentation i maj.

Nu har vinnaren korats och vi kan med stolthet presentera att teamet som Atkins var med i vann! Teamet består av Kjellander + Sjöberg, Sted Aps Copenhagen, BOGL Aps Copenhagen, arkitektstudenter från LTH och från Atkins har Elias Prokofiev och Fredrik Karlsson deltagit. Förslaget som utvecklats heter It Takes a Block och har det tidigare sjukhusområdet Sege Park i Malmö som tillämpningsområde. Förslaget presenterar ett utnyttjade av en stadsdel med blandad bebyggelse och olika förvaltningsformer, som erbjuder möjligheter för hållbara boendeformer då fokus är samnyttjande som ett sätt att minska på resursanvändningen. Kvarteret ger möjligheter till utveckling av gemensamma ytor i form av kantin, odlingscenter och takterrass med bad och tvättstuga samt att kvarteret ger möjligheter till gemenskap utifrån de boendes förutsättningar.

Förslaget som vi varit med och tagit fram kan bli applicerade på andra områden och kan fungera som ett koncept för förtätning. Det kommer också bli möjligt att på sikt utveckla konceptet för genomförande i kommande etapper för Sege Park. I stadsdelen ingår en av de befintliga byggnaderna och förslaget presenterar en idé om succesiv utveckling stegvis genom co-creation och entreprenörskap. Lägenheterna planeras att komma i två moduler, 40 m2 och 20 m2, som kan kombineras. Konstruktionen är föreslagen att göras helt i trä, något som ses positivt för både boendemiljön och i ett mer generellt miljöperspektiv. Lägenhetslösningarna är dock inte helt övertygande och vidareutvecklings kommer krävas.

Nästa steg i tävlingen är Nordic Built Cities Challange Awards där alla bidrag från de sex tävlingarna blir inbjudna att tävla. I den tävlingen ska förslagen uppfylla tävlingens kriterier:

– The Charter
– Innovative solutions
– Development and export potential

Här kan man läsa mer.

segepark

Skärmdump från Helsingfors den 16/6 där vårt team fick ta emot priset.

Tävlingens hemsida hos Malmö Stad hittar ni här.

Den nordiska tävlingens hemsida med de sex deltävlingarna hittar ni här.