Category:
Emma Linder

Emma Linder

En hållbar samhällsutveckling är vägen framåt, det är vi övertygade om. För att kunna vara riktigt bra rådgivare för våra kunder behöver vi kunna räkna fram vilken klimatpåverkan olika val genererar och presentera alternativ. Och för att kunna minska vår klimatpåverkan behöver vi kunna mäta den över tid, både i våra projekt och i vår egen verksamhet. Under våren har vi därför hjälp av Emma.

Hej Emma, vad är det du kommer ta fram åt oss?
Först och främst kommer jag titta på vilka modeller som passar Atkins för att göra klimatberäkningar för både konsultuppdrag och den egna verksamheten. Det finns många olika modeller och det gäller att hitta de som ger en tydlig och rättvisande bild för just Atkins verksamhet. Så det jag börjar med är att utvärdera olika modeller och jämföra dem mot varandra.

När jag har hittat bra modeller kommer jag också tillämpa dessa på ett verkligt projekt. Dels för att se till att det fungerar bra och dels för att ha ett exempel andra kan följa sedan. Förhoppningsvis hinner jag även titta på olika alternativ för klimatkompensation och ge förslag på detta.

Vad tittar man på när man gör sådana här beräkningar?
Till största delen är det koldioxidutsläppen som tas med, men även ekvivalenta gaser som till exempel släpps ut i framställningen av olika material. Dessa räknas då om till vad klimatpåverkan motsvarat i utsläpp av Koldioxid. På så sätt får man en bra översikt av total påverkan. Man tittar också på till exempel energiförbrukning och resor.

Hur kan vi sedan använda detta?
Genom att identifiera var utsläppen kommer från kan ni hitta rätt områden att fokusera på för att minska utsläppen. Genom att undersöka alternativ kan ni sedan fatta bättre beslut i framtiden. I den egna verksamheten kan ni göra förbättringar som leder till bättre beteenden i vardagen, och i projekten kan ni ge ännu bättre information och mer välgrundade rekommendationer till kunderna. Med bra modeller kan ni också räkna fram hur mycket ni minskar miljöpåverkan genom att välja annorlunda vad gäller såväl material som design och funktion.

Tack Emma, och lycka till!