Vid Hyllie i södra Malmö planerar Malmö stad att bygga ett nytt badhus och en ny park, Badhusparken. Atkins var ett av tre kontor som fick det parallella skissuppdraget att utforma den nya Badhusparken.

Parken kommer att utgöra en viktig del i Pildammsstråket och skapa nya kopplingar mellan bostadsområdena Kroksbäck och Holma från 60-talet samt det nya Hyllievång som håller på att byggas.

Med utgångspunkt i rörelsemönstret på platsen föreslog Atkins en ny sammanlänkande park. I förslaget organiseras parken utifrån ett stråk för odling och ett för aktivitet med nya platser för möten. Aktiviteterna samlas i en parkourpark där övriga aktiviteter som lek och sport integreras.

Parken genomsyras av odling med element som terrasser, nedsänkt odling, odlingslotter, fruktlund, blomsteräng, pedagogisk och vertikal odling.

Badhusparken Hyllie bild sida 2