I samband med utbyggnad av det i Lund centralt belägna Sockerbruksområdet har den intilliggande Bjeredsparken rustats upp och fått en ny utformning. Uppdraget har omfattat gestaltning och detaljprojektering av parken.

Från söder möts besökaren av en ny välkomnande entré.

Parken som tidigare var igenvuxen och nedgången har öppnats upp genom att buskagen har röjts och de gamla fina träden har gallrats fram och kompletterats med många nya träd. Ett nytt gång- och cykelstråk i form av en bred promenad med ett mönster av betongstensband i olika färger och format utgör parkens ryggrad.

Den befintliga amfiteatern har bevarats och rustats upp.

Kvällstid lyses utvalda stora träd upp och på lekplatsen skapar spotlightbelysning med färgat filter en spännande och inbjudande stämning. Längs hela promenaden leds besökaren av små solcellsdrivna ljuspunkter som är integrerade i asfaltsytan.

I den norra delen av parken finns en öppen plats för solbad och bollspel och en kontemplativ sittplats med en perenn- och lökplantering.

I anslutning till den nya bebyggelsen har Atkins gestaltat och projekterat en interaktiv lekplats som är den första i sitt slag i Lund. Här finns också en ny pulkabacke.

Bjeredsparken bild 1 sida

Tydlig uppdelning av möbleringsstråk, gångbana och cykelbana.

Bjeredsparken bild 2 sida

Upprustad amfiteater med Lunds nya kommunhus ”Kristallen” i fonden.

Bjeredsparken bild 3 sida

Den nya interaktiva lekplatsen.