Atkins Malmö tog hem vinsten i det prestigefyllda WAN Awards 2012- Urban Regeneration, Unbuilt category för projektet Bredgatan H+!

 

Projektet genomfördes tillsammans med Erik Guidice Architects, Deloitte, Transsolar, Charlotte von Poehl och Naturföretaget som ett parallellt uppdrag med Helsingborgs stad som beställare.

Målet för gestaltningsuppdraget var att utveckla intressanta idéer för innehåll och bebyggelse inom det aktuella området och övergripande struktur med kopplingar till omgivande områden.

Atkins Malmö stod för landskapsarkitektur, stadsplanering och trafikplanering.

’’Vår Bredgata är spretig och kaxig, vågad, kontrasterad och provocerande. Här är tillåtet att sticka upp och visa framfötterna. Arkitekturen och stadsrummen är utmanande och stimulerande, innovativa och hållbara’’

Bredgatan H Helsingborg bild 2 sida

Bredgatan H Helsingborg bild 1 sida

Bredgatan H Helsingborg bild 3 sida