Category:

Datadriven fordonsförvaltning-Atkins Asset Analytics

För Skånetrafikens räkning levererar Atkins Assets Analytics tjänster som automatiserar datainsamling och möjliggör proaktiv fordonsförvaltning med rätt information, till rätt person, i rätt tid. Datadriven fordonsförvaltning ger 99,9% teknisk tillförlitlighet med hjälp av bland annat:
Kontraktsuppföljning som ökar transparensen mellan leverantör och kund och skapar förutsättningar för snabb och effektiv problemlösning.
Övervakning av signaler via TCMS för att snabbt kunna identifiera trender både hos enskilda fordon och generellt inom fordonsparken.
Underhållsprediktering för att säker och kostnadseffektiv planering och utförande av underhåll.