Enebacken betraktas som Höörs stadspark. Här har Atkins på uppdrag av Höörs kommun utformat växtförslag och planteringsplaner för olika delar av parken.

Kring Spinnaredammen i parkens södra del har efter önskemål från kommunen en Rhododendronanläggning utformats och projekterats. Anläggningen färdigställdes under våren 2009.

Uppdragets omfattning:

• Utformning av planteringar
• Växtval
• Planteringsplaner

Enebacken Hoor bild sida