Uppdraget för Göteborgs Stads Trafikkontor gick ut på att projektera projektet ”Ett blomstrande Rosenlund”.

Projektet innebar att Rosenlundsgatan, Hvitfeldtsplatsen och del av Kaserntorget samt kajstråket mellan Rosenlundsgatan och Vallgraven skulle rustas upp. Befintliga arkader utmed Rosenlundsgatans norra sida skulle byggas igen, och gångbanan flyttas söderut samt göras bredare. Kajstråket mellan Rosenlundsgatan och Vallgraven skulle utformas för att öka tillgängligheten och attraktiviteten. Möjligheten att röra sig längs vattnet skulle prioriteras, fokuspunkter skulle lyftas fram för att locka människor till kajstråken.

I projektet fanns en grundtanke om ett blivande Vallgravsstråk. Vallgravsstråket går mellan Drottningtorget i öster, via Rosenlund, till Göta Älv i väster. Stor fokus lades på material och utformning utmed sträckan, samt på samråd och samverkan med fastighetsägare. Projektet, som delvis är EU-finansierat, byggdes mellan 2013-2014.

Ett blomstrande Rosenlund bild sida - Copy