I norra Lund, mellan Fäladstorget och Sankt Hans backar går en cykelväg. Cykelvägen passerar Svenshögsvägen i en planskild korsning – en tunnel. I ursprungsläget var det en tunnel men Atkins har gett den en mer öppen utformning och tillfört ett nytt uttryck med hjälp av inspiration från omgivningarna.

En enkel men drastisk åtgärd som markerar platsen och gör den till ett nöje att passera, snarare än som den tunnel den upplevdes som tidigare.

I anslutning till tunneln har markytorna bearbetats och nya planteringsytor formgetts – som ansluter till nybyggnationer i öster. Tunneln ges också en ny belysning som beställaren – Lunds kommun – har utformat i samarbete med Atkins.

Svenshogsvagen i Lund