Under senhösten 2014 och våren 2015 har Atkins agerat landskapsarkitektstöd åt Helsingborgs stads Gestaltnings- och exploateringsavdelning i form av ett uppdrag med ansvar för stadens årliga lekplatssatsning.

I uppdraget gestaltades ombyggnaden av totalt 13 lekplatser i nära samarbete med beställaren och deras driftsavdelning. Lekplatserna utformades med hänsyn till lekvärde och trygghet. Arbetet innefattade utöver gestaltning framtagande av komplett förfrågningsunderlag med ritningar, mängder, textdokument och underlag för Arbetsmiljöplan. Byggstart för lekplatserna planeras till hösten 2015.

Handlaggarstod landskap, Lekplatser 2015 bild sida - Copy