Trafikeringen av Helsingborg C, även kallad Knutpunkten, har sedan 1991 ökat och ändrat karaktär avsevärt. Numera är regionaltågen den helt dominerande tågtypen och körs med motorvagnar som är 75 m (Pågatåg) eller 80 m (Öresundståg),

Sammankopplade tågset, det vill säga 150 respektive 160 m, blir i takt med utökat resande allt vanligare och Helsingborgs central är inte anpassad för sammankopplade tågset i den utsträckning som körs idag. De fyra tågspåren vid Helsingborg C var uppdelade i vardera två signalsträckor där längden på dessa inte fullt ut var anpassade för ovannämnda tåglängder, vilket ledde till kapacitetsproblem och försämrad flexibilitet.

Atkins uppdrag var att ta fram en bygghandling för en anpassning av plattformarna och flyttning av de signaler som delade in plattformarna i två signalsträckor. Detta för att kunna utöka kapaciteten för dagens och till viss del framtidens trafikering. Numera kan både den norra och den södra delen av signalsträckorna användas av dubbelkopplade regionaltåg.

Helsingborg C, Funktionsanpassning bild 1 sida - Copy