Detaljprojektering av Hyllie Hotellgatan innefattande 750m väg och 2st cirkulationsplatser. Projektet ingår i en större upphandling, Arena/Shoppingcenter i Hyllie mm – färdigställande, där Atkins samarbetat med projektör på Malmö gatukontor.

Fokus i projekteringen har varit på framförallt höjdsättning samt geometri i cirkulationsplatser. Dessutom ingick detaljprojektering av park i anslutning till gatorna samt att ta fram en utrustningsplan för hela området. I detaljprojekteringen för Hyllie bussuppställningsplats invid Malmö Arena, som främst ska användas för buss till evenemang, ingick justering och optimering av utformning samt höjdsättning och avvattning.

Projektets omfattning:

• Geometri gata, cirkulationsplats och bussuppställning
• Detaljprojektering gata och park
• Höjdsättning/ avvattning
• Utrustningsplan
• Trafikanordningsplan
• Mängdbeskrivning och bygghandling

Hyllie -Hotellgatan och bussuppstallningsplats bild sida - Copy