Ett nytt bostadsområde planeras öster om kalkbrottet i Klagshamn. Mellan bostadsområdet och kalkbrottet anläggs ett parkstråk.

Från Badvägen i söder till Borrebackevägen i norr leds en vindlande grusväg som inbjuder till promenader med spännande vyer ut mot kalkbrottssjön. I norra delen anläggs en samlingsplats med vacker utsikt för större sällskap med sittgrupper och grillmöjligheter.
Knappt halvvägs ner på gångvägen öppnas vyn mot kalkbrottet vid ytterligare en utsiktsplats. Här uppförs en spännande paviljong för till exempel fågelskådning över kalkbrottssjön.

I slutet av gångstråket planeras en hundrastplats och söder om bostadsområdet anläggs en grusad motionsslinga. Löprundan går genom två parkrum som definieras av en rad av lindar respektive björkar i ellipsform. De trädomgärdare ytorna har en svag skålning som förstärker rumskänslan. Vidare löper slingan förbi det organiskt utformade dagvattenmagasinet med trädplanteringar av vackert vårblommande körsbärsträd till en del av området som utgörs av bevarad uppvuxen vegetation av bland annat syren, måbär och hagtorn.

Kalkbrottet i Klagshamn bild 1 sida - Copy

Kalkbrottet i Klagshamn bild 2 sida - Copy