Kalkbrottet i Limhamn är norra Europas största kalkbrott och verksamheten lades ner i början av 90-talet. Det ska nu bli ett naturreservat och det finns natura 2000 område i brottet med skyddade arter. Malmö stad behöver därför en idé och strategi för utvecklingen av brottet där natur kan förenas tillgänglighet.

Atkins har tagit fram ett program för området där processen över tid är det centrala.

Istället för en heltäckande masterplan är fokus på att göra ett antal tillägg som tillgängliggör området och dramatiserar entré och upplevelse.Men i övrigt lämnas brottet och dess befintliga dramatik orört. Tiden och besökarna kommer bli en del i strategin i vad som ska utvecklas i detta industrilandskap.

Kalkbrottet

Kalkbrottet, Limhamn bild 2 sida - Copy