Category:

Transitio upphandlar, finansierar och förvaltar järnvägsfordon åt sina ägare, de svenska regionerna. Transitio äger 23 av totalt 111 Öresundståg (X31K) som gått i trafik runt om i Sverige och Danmark sedan 2000. Fordonsflottan har en beräknad livslängd på 30 år och Transitio har nu initierat ett strategiskt arbete för en plan för den återstående livslängden för fordonsflottan.

Atkins driver, inom ramen för  Asset Management tillsammans med Transitio ett arbete med en livslängdsanalys. Analysen består av att samla information från underhållsdokumentation, tekniska utredningar och besiktningar för att definiera status på flottan. Efter analys av de kritiska tekniska systemen mot bakgrund av genomfört och förväntat framtida transportarbete, genereras beslutsunderlag för strategier för fordonsflottans fortsatta livstid.

Atkins bidrar med sin unika kunskap om Öresundståget om fordon i drift men också med svensk och internationell kompetens kring metodiken bakom tillgångsförvaltning enligt ISO 55001.