Category:

Trafikverket ska bygga en ny, dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen stärker kommunikationerna inom Västsverige, knyter regionens två största städer närmare varandra, förbättrar kommunikationerna till Landvetter flygplats och är en länk i en ny stambana Stockholm-Göteborg via Jönköping.

De stora behov som finns av förbättrade järnvägsförbindelser mellan såväl Göteborg-Borås som Göteborg-Stockholm kan inte mötas av befintlig infrastruktur. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och dagens enkelspåriga järnväg är inte ett konkurrenskraftigt alternativ till vägtrafiken. Med dubbelspår, byggt för hastigheter upp till 320 km/timme, kan restiderna mellan Göteborg och Borås halveras och antalet tåg öka. Bättre kommunikationer som gör det lättare att ta sig till jobb och studier skapar förutsättningar för regional utveckling.

En ny stambana Stockholm-Göteborg via Jönköping betyder också snabbare resor mellan storstadsregionerna och möjlighet att flytta trafik från den hårt ansträngda Västra stambanan. Miljön gynnas genom att fler transporter flyttas från väg till järnväg. Säkerheten ökar genom att man bygger en helt ny järnväg med högsta fokus på säkerheten längs banan och vid stationerna.

I den nationella planen ingår att planera och bygga delen Mölnlycke-Bollebygd förbi Landvetter flygplats. Där ingår också pengar för fördjupade studier på delarna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd-Borås. Tack vare ett medfinansieringsavtal med GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) och Borås Stad kan Trafikverket nu sätta igång och utreda även på dessa delar.

Atkins arbetar med delen Almedal-Mölnlycke tillsammans med Ramböll. Tillsammans erbjuder vi en totallösning på en effektivt och nytänkande utredningsorganisation. Atkins ansvarar för tekniksamordning, BEST, Bro samt Mark och Avvattning. Just nu har vi påbörjat inventering, fältarbete samt framtagande av spårlinjer för de tre alternativen vi har i uppgift att utreda.

Lokaliseringsstudie Goteborg-Boras, delen Almedal-Molnlycke bild sida - Copy