Category:

Atkins tecknade avtal med Trafikverket för systemhandling och järnvägsplan till Projekt Mälarbanan. Uppdraget avsåg bl.a. spårutbyggnad på sträckorna Tomteboda–Huvudsta och Duvbo–Barkarby, i syfte att öka kapaciteten för tågtrafiken i Mälardalsregionen.

Bakgrund
I dag bor var fjärde svensk i Mälardalsregionen och det är många som flyttar in. Det är nödvändigt att bygga fler spår för att fler tåg ska få plats och för att resenärerna ska komma fram i tid. I dag samsas alla tåg på Mälarbanan till och från Stockholm på två spår. Det betyder att fjärr- och regionaltågen får köa bakom pendeltågen, som stannar på alla stationer.

Två nya spår byggs
Trafikverkets Projekt Mälarbanan ska bygga ut Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll till fyra spår. Med fyra spår får pendeltågen egna spår. Fjärrtåg och andra tåg kan då köra om på de yttre spåren. Längs sträckan byggs tre nya pendeltågsstationer och flera nya väg-, gång- och cykelbroar. Kostnaden för utbyggnaden av Mälarbanan är uppskattad till 10,7 miljarder kronor och under 2016 planeras bygget starta.

Atkins uppdrag
Atkins beskrev i järnvägsplanen hur utbyggnaden av stäckorna Tomteboda-Huvudsta och Duvbo-Barkarby kunde ske, hur de kunde utformas och vilka konsekvenser de fick. I systemhandlingen preciserades sedan de tekniska lösningarna. Uppdraget omfattade bland annat två nya spår, utredning av en ny eventuell pendeltågsstation vid Solvalla, kurvrätning för att öka hastigheten och nya planskilda korsningar mellan väg och järnväg.

”Erkännande för våra medarbetares kompetens”
Atkins vd Johannes Erlandsson: “Vi är stolta över att vi vunnit i konkurrensen om detta uppdrag. Det är ett erkännande för våra medarbetares stora kompetens och vår förmåga att genomföra den här typen av komplexa och utvecklande projekt. Det är ett stort steg mot vår vision att bli Sveriges bästa rådgivare inom trafik- och samhällsutveckling.”

”Utmaning att inte störa dagliga trafiken”
Atkins uppdragsledare Ralf Timmerman: ”Projektet innebar ett stort ansvar då utbyggnaden påverkar tusentals resenärer mellan Mälardalen och Stockholm varje dag. En stor utmaning för oss var att utforma anläggningen på ett sätt som går att bygga med ett minimum av störningar för den dagliga tågtrafiken. När järnvägen är utbyggd blir det en stor förbättring för alla resenärer.”