Category:

Antalet resenärer på Nynäsbanan, som går mellan Älvsjö och Nynäshamn, har ökat kraftigt under senare år.

För att öka punktligheten och förkorta restiden, förstärka kapaciteten, har och pågår upprustning av sträckan Nynäshamn – Västerhaninge.

Nytt mötesspår i Nynäsgård är en del i det större projektet på Nynäsbanan ”Kapacitetsförstärkning, plattformsförlängning och mötesspår”.

Det är ett led i kapacitetsförstärkningen. I kapacitetsförstärkningen ingår även utbyggnad till dubbelspår på del av sträckan. Uppdraget omfattar projektering av bygghandling BEST och mark till Mötesstation.

Motesstation Nynasgard Nynashamn bild sida