På uppdrag av Trafikverket håller Atkins tillsammans med Ramböll på att ta fram en arbetsplan med tillhörande MKB och gestaltningsprogram för utbyggnad av en motorväg på sträckan Sätaröd-Vä genom Skåne.

Sträckan är på ca 15 km och den går i helt ny sträckning. I uppdraget ingår projektering av 1 trafikplats samt flertalet broar, bl.a. en bro över Vramsån vilken är klassad som Natura 2000-område och som hyser värdefull flora och fauna.

Projektets omfattning:
• Arbetsplan
• MKB
• Gestaltningsprogram
• Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad

Motorvag Satarod-Va bild sida