Category:

Med ett stabilt och över tid växande passagerarunderlag kring Göteborgsregionen har Västra Götaland en ambitiös satsning på spårburen trafik. En åtgärd är en långsiktig plan på att anskaffa en modern fordonsflotta för den regionala tågtrafiken.

Atkins har för beställaren Västtrafik inledningsvis ansvarat för den fordonstekniska utvärderingen av alternativa fordonsleverantörers anbud. Sedan 2018 driver Atkins den tekniska delen av Västtrafiks mottagandedel av leveransprojektet. Här driver Atkins gentemot fordonsleverantören för Västtrafiks mandat exempelvis verifiering av kravefterlevnad och funktionalitet. Atkins bidrar med sin omfattande kunskap och metodik kring järnvägsfordonsupphandlingar och erfarenhet av arbete med globala fordonsleverantörer men också underhåll och drift samt fordonstekniska frågor i Västra Götalandsregionen.