Maria Park är en del av Helsingborg som just nu befinner sig i en expansiv fas.

På uppdrag av Serneke Bygg AB som agerar totalentreprenör åt byggherren Helsingborgshem, hjälpte Atkins entreprenören att ta fram en komplett bygghandling på Mark/Gata/VA för aktuellt område benämnt Maria Gård. Arbetet innefattade framtagande av ritningar samt textdokument.

Bostadsområdet som delas upp i tre etapper består av sammanlagt 76 st lägenheter uppdelat i radhus och ett flerfamiljshus samt en del gårdsmiljöer. Byggstart för första etappen planeras till hösten 2015.

Nytt bostadsomrade, Maria Gard bild sida - Copy1