Atkins har i flera år stöttat Alstom med tredjepartsgranskning i installationsprojekt av ombordutrustning för det nya signalsystemet ERTMS i svenska järnvägsfordon.

Vårt uppdrag har bestått av granskning i egenskap av anmält organ (NoBo) oberoende bedömningsorgan (AsBo) och oberoende säkerhetsgranskare (ISA), vilket innebär att granska överensstämmelse med europeisk lagstiftning för driftskompatibilitet och säkerhet.

I uppdraget som NoBo bedöms dels designen mot kraven i den tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet (TSD CCS), dels att installationen styrs av ett kvalitetsledningssystem som säkerställer att den installerade produkten fungerar som avsett i designen.

Som AsBo och ISA görs en motsvarande granskning av säkerhetsbevisningen för design och installation av systemet utifrån den gemensamma säkerhetsmetoden för riskvärdering och utvärdering (CSM-RA) och CENELEC-standarder EN 50126 och EN 50129.

Atkins har under många år haft ett nära samarbete med Alstom som inneburit att vi har kunnat bygga upp en kompetens över tid som bidragit i flera generationer av produkten.

Du kan läsa mer om ERTMS på trafikverkets hemsida