Nya torg Höör

På uppdrag av Höörs kommun utförde Atkins detaljprojektering av ombyggnaden av Nya Torg i Höör….

Läs mer

Plockanalys Västerbotten

Uppdraget innebär att genomföra, dokumentera och utvärdera plockanalyser på hushållsavfallet från villor och flerfamiljshus i…

Läs mer

Prinsens gate

Atkins är underkonsult till Asplan Viak i det här projektet och Atkins gör allting gällande…

Läs mer

Hyllie Boulevard

Projektet har omfattat detaljprojektering för färdigställande av gata, planteringar och markbeläggning för Hyllie Boulevard och…

Läs mer

Saneringsplan Höganäs

Atkins Sverige AB har tillsammans med Höganäs kommun låtit upprätta en saneringsplan för spillvattenledningsnätet inom…

Läs mer