Category:

Atkins är underkonsult till Asplan Viak i det här projektet och Atkins gör allting gällande spår, signalsystem, kontaktledning och geoteknik.

Prinsens Gate och Tollbugata är idag flaskhalsar för kollektivtrafiken då spårvagnar, bussar och bilar blockerar för varandra. Projektet syftar till att minska dessa problem bland annat genom att bygga dubbelspår men också genom att på andra sätt öka framkomligheten. Slut produkten kommer bli  en ökad framkomlighet och allmän upprustning. Staden förnyas men den gamla staden med sin charm behålls.

Projektet leds från vårt kontor i Oslo men vi arbetar med projektet både Oslo, Göteborg, Köpenhamn och Malmö.

Vad har vi lärt oss?
Att spårprojektering i gamla städer är väldigt komplext. Det här är ett stort projekt som innebär stadsförnyelse i en gammal stad och fastighetsägare, lokala näringsidkare och andra intressenter har varit tätt involverade i planeringen tillsammans med Sporveien, Oslo VAV och andra berörda genom hela projektet.

Vad händer just nu?
Etapp 1, mellan Fred Olsens Gate och Kirkegata, byggs och i andra etapper projekteras det. Själva bygget började i december 2014 och allt beräknas vara klart 2017.

Prinsens gate bild 2 sida - Copy

Prinsens gate bild 1 sida - Copy