Category:

Göteborg Stad har startat sitt stora stadsutvecklingsprojekt med planer för att bygga ca 400 bostäder och ca 30 000 kvm lokalyta i en av Göteborgs historiska miljöer och allt är förenat i syftet att återförena staden med vattnet.

Först ut var den nya spårvägslänken Lilla Torget – Järntorget.

Efter det att Götatunneln togs i bruk år 2006 förändrades trafiksituationen på södra älvstranden. Omkring 80 procent av den trafik som gick ovan mark går numera i Götatunneln. Stora Badhusgatan och Skeppsbron trafikerades med knappt 10 000 fordon/dygn.

Så här har nu byggts en helt ny spårvagnslänk mellan Lilla Torget och Järntorget. Det blir också en ny kollektivtrafik knutpunkt ”Stenpiren” som binder samma buss, spårvagn och även båttrafik. Man har planer på att även den yttre skärgården kommer att få trafik hit men klart är att Älvsnabben och Älvsnabbare, skytteln över älven till Lindholmen och på sikt eventuellt även till Frihamnen, kommer att stanna här.

Spårvägslänken, Lilla torget- Järntorget,  var först ut i denna stora omdaning av området och den delades upp i tre entreprenader där Atkins projekterade hela spårvägslänken på ca 900 meter.

Våra konstruktörer på kontaktledning har bland annat. brottats med utmaningar som infästningar för kontaktledningen i fasader som är K-märkta, så som Residenset för Västra Götalands regionen på Norra Hamngatan. Ytterligare en aspekt är att marken har en stor historisk betydelse med lämningar från försvarsverk från det tidiga Göteborg och dessutom massor med ledningar från ett av stadens stora värmekraftverk.  Så detta är ett stort och komplicerat projekt som kräver mycket samordning mellan teknikslag, olika myndigheter och mängder av andra aktörer.

Den 16 augusti 2015 öppnade Badhuslänken, den nya spårvagnsspåret mellan Lilla torget och Järntorget i Göteborg.

Skeppsbron Goteborg bild 2 sida - Copy

Skeppsbron Goteborg bild 1 sida - Copy