Törnrosen var det första området som byggdes på Rosengård. Ett område som har fina rumsliga kvaliteter och med mycket liv och rörelse, både inom området men också som passerar. Törnrosen är en viktig länk i stråket från Möllevången och vidare ut mot Herrgården.

MKB-fastigheter satsar stort och vill stärka stråket genom att utveckla ett antal noder som knyter an till stråket. En viktig del är att det saknas torg på hela Rosengård. Det finns stora offentliga mellanrum och små platser men det saknas torg.

Därför har Atkins fått i uppdrag att formulera ett koncept och gestalta Rosengårds första torg. Ett steg i att skapa en ökad grad av urbanitet som kan utvecklas för spontana möten, evenemang, kontemplation och lek.

Den befintliga platsen saknar stadsmässig karaktär men är unikt för området, då det inte finns några andra offentliga platser i Rosengård.

Konceptet i förslaget till förnyelse av Törnrostorget är att skapa en yta som sträcker sig utanför torgets gräns där lamellhusens gavlar blir rumsbildande element. Ett golv som sträcker sig från fasad till fasad med subtila element som visar de privata entréerna.

Tornrosatorget bild sida