Category:

Sedan 2018 arbetar vi med Varbergstunneln en del av Västkustbanan utbyggnad. Arbetet innefattar planering och design av dubbelspår och en tunnel under Varbergs centrum. Projektet kommer att öka Västkustbanans kapacitet och möjliggöra hållbara, mer effektiva transporter och pendlingsmöjligheter mellan Göteborg och Malmö/Köpenhamn
Varbergstunneln är ca 3 km lång och som djupast 30 meter under jord. Passager över och under spåren kommer öka säkerheten.

En tunnel minskar bullerstörningarna från järnvägen och miljön förbättras den barriär som spåren skapat mellan Varberg och havet försvinner.
Tunneln beräknas öppnas för trafik under 2024.