Atkins har under hösten 2011 tagit fram en illustration åt Helsingborgs stad.

Uppgiften bestod i att delta i en workshop gällande Helsingborgs trafikvision 2035 och sedan sammanfatta resultatet i en visionsbild. Denna visionsbild är tänkt att kommunicera centrala tankar och idéer från beställaren och från workshopen.

Bilden kommer att figurera i PM Trafikvision (PM till ÖP med fokus 2035), samt tidningar m.m.

Visionbild Trafikvision bild 1 sida