Björn Christensen är ingenjören som drivs av utveckling och att gå utanför sin comfort zone. Som utbildad civilingenjör i elektroteknik på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) valde han att specialisera sig hos Atkins Sverige på avdelningen Säkerhet, Riskhantering och Signal (SRS). Idag, drygt fyra år senare, är han chef för SRS-gruppen där han först inledde sin anställning. En intern rekrytering som tillför utveckling av Sveriges infrastruktur och rullande materiel samt kompetens inom järnvägssektorn.

 

– Vi utför ackrediterad tredjepartsgranskning när det gäller säkerhet och teknisk kompatibilitet för järnvägsfordon. Järnvägstrafiken i Europa i allmänhet, och Sverige i synnerhet, har en hög standard. Det innebär att vi behöver göra ett gediget och noggrant arbete för att upprätthålla säkerhetsnivån. Vi utför en oberoende säkerhetsgranskning utifrån komplexa regelverk och europeiska standarder, inleder Björn.


Erfarenhet inom järnvägssektorn

Under sin tid på Atkins har han främst varit inriktad på järnvägssäkerhet, myndighetsgodkännande och produktcertifiering. Det kan liknas vid en raketkarriär när han nu kliver in i rollen som chef, drygt fyra år efter sin start inom järnvägssektorn. Rollbytet innebär även en förflyttning från rent operativt arbete med detaljgranskningar till en mer övergripande roll som granskningsledare. I det arbetet bidrar han till att säkerställa kvaliteten i leveransen och stöttar gruppen i mer komplexa frågor. Vidare har han en mer central operativ roll för det ackrediterade bolaget Rail & Transit Verification Denmark ApS (RTV) inom SNC-Lavalingruppen. Därigenom levereras granskningstjänsterna.

– Det mest intressanta med arbetet är att jag får en överblicksbild och har möjlighet att punktmarkera det som kan vara avgörande i en process. Jag koordinerar mitt teams arbete för verksamheten inom SRS och ser fram emot att utveckla arbetet tillsammans med gruppen, berättar Björn.

 

Viktiga egenskaper hos Atkins ingenjörer

Björn framhäver bland annat tålamod, analytisk förmåga och nyfikenhet som viktiga egenskaper. Det krävs även ett strukturerat arbete för att kunna samordna resultatet i och med att den tekniska lagstiftningen och standarderna är omfattande.

– Vi djupdyker i järnvägslagstiftning och behöver bryta ner större mängder information snabbt och systematiskt. Utifrån det måste vi våga ifrågasätta och understryka om vissa delar inte överensstämmer med de föreskrivna tekniska reglerna eller ur ett säkerhetsperspektiv. Det är viktigt att man inte räds för att gå utanför sin comfort zone. Samtidigt är en god kundkontakt och inte minst förmågan att tydligt kunna uttrycka oss i tal och skrift om komplexa områden och tolkningar oerhört viktigt för att förebygga missförstånd, berättar Björn.

 

Behovet av ingenjörer

Ingenjörer är eftertraktade på marknaden och behovet av tjänsten inom den svenska spårfordonsmarknaden ökar ständigt.

– Vi på Atkins ska expandera och söker både ingenjörer på olika nivåer och personer med djup operativ erfarenhet från järnvägsbranschen. Branschen är i behov av både de som har bred allmänkunskap och de som är specialister. Man blir aldrig fullärd inom den här branschen, utan det finns goda möjligheter att snöa in sig på ett område för att bli expert. Det finns, som jag ser det, framför allt ett behov av fler personer som arbetar inom det här segmentet med säkerhet och teknisk kompatibilitet, för att på sikt öka förståelsen för dess påverkan på järnvägstrafiken, avslutar Björn.

 

3 snabba med Björn

 

Hur skulle du beskriva Atkins som arbetsgivare?

– Vi är ett sammansvetsat team i Sverige med ett brett internationellt samarbete, då vi är en del av en koncern med omkring 45 000 anställda. Jag har en bra dialog med mina närmsta chefer och har haft möjlighet att växa och utvecklas inom företaget. Det är ett möjlighetsorienterat företag med bra inställning till familjeliv. Det uppskattar jag, som nyligen fått en dotter!

 

Berätta om ett av våra pågående projekt!

– Vi granskar bland annat säkerheten för spårvagnar i Göteborg, på uppdrag av Alstom som levererar spårvagnar. Säkerhetsgranskningen görs som en oberoende tredje part, i det här fallet en så kallad ISA, vilket står för ”Independent Safety Assessor” och sker enligt CENELEC-standarderna EN-50126 och EN-50129. Uppdraget går ut på att vi närvarar på tester och framför allt granskar säkerhetsdokumentation för att bedöma om Alstom följt föreskrifter och genomfört säkerhetsarbetet på rätt sätt. Vi tackar ödmjukast för förtroendet!

 

Hur känns det i din nya roll som chef?

– Det är en intressant möjlighet som jag är tacksam över! Samtidigt som det finns mycket nytt att lära tror jag mig kunna bidra med min erfarenhet och kunskap från branschen. Jag har bland annat idéer för utveckling, där gruppen bland annat har efterfrågat tydligare utvecklingsplaner för sin egen kompetenshöjning. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta nära teamet!