Sege Park

Atkins är en del i det team som vann den svenska delen av innovationstävlingen Sharing…

Läs mer

Saneringsplan Höganäs

Atkins Sverige AB har tillsammans med Höganäs kommun låtit upprätta en saneringsplan för spillvattenledningsnätet inom…

Läs mer

ElectriCity

I juni 2015 startade trafikeringen av Göteborgs första elbusslinje – linje 55. Linjen består av…

Läs mer

Brogatan, Halmstad

Atkins har på uppdrag av Halmstad kommun, i nära samarbete med tjänstemän vid Stadsbyggnadskontoret och…

Läs mer