Den är bra att ha för gör det tydligare vad sidan innehåller för info. Om vi ska hålla strukturen så ingår även väg och bro här så det ska jag komplettera med.

 • Järnväg och infrastruktur för spårburen trafik
 • Rolling Stock- Spårburna fordon
 • Broar
 • Väg och gata

Järnväg och infrastruktur för spårburen trafik 

I vårt alltmer uppkopplade, tätbefolkade samhälle behövs transporter som är enkla, säkra och tillförlitliga. Genom att kombinera mångårig teknisk erfarenhet med ny teknik och kreativt tänkande skapar vi hållbara lösningar, anpassade till nya förutsättningar i en föränderlig tid. 

Vi brinner för järnväg och spårburna transportsystem och är marknadsledande inom av spårdesign, projektering och rådgivning inom BEST. 

Hos oss är samarbete en grundförutsättning som gör att vi kan påverka samhället i positiv riktning. Samhällets infrastruktur liknas ofta vid ett blodomlopp. Med det i åtanke är det inte svårt att förstå hur viktigt det är att det fungerar så bra som möjligt och vikten av helhetstänk i infrastrukturprojekt 

Var kompetens inom järnväg och spårburen infrastruktur innefattar bland annat: 

 • Elteknik  
 • Kontaktledning  
 • Signalteknik  
 • Spår  
 • Datasamordning 
 • Kanalisation  
 • Tele 
 • Projektadministration​ 
 • Järnvägsmark  
 • Ledningssamordning  
 • Mätteknik​ 
 • Geoteknik ​ 
 • Bergteknik​ 
 • Vibrationer ​ 
 • Projektledning​ 
 • Utredning tidiga skeden  
 • Säkerhetsstyrning​ 
 • Fältplanering 
 • Arbetsmiljö/BAS-P 

 

Rådgivning inom teknik och säkerhet 

Med hjälp av vår kunskap om de komplexa regelverk som gäller levererar vi expertstöd åt spårinnehavare och trafikutövare. Dessutom utbildar vi i säkerhet och certifiering av säkerhetspersonal. Vi gör också kontroller i fält och ser till att spårarbetare uppfyller säkerhetskraven och har rätt utbildning.  

 • Simulering 
 • Tillbud och olycksutredning 
 • Förstudie/trafikförslag 
 • Projektering, byggledning och projektledning 
 • Drift/underhållsplan 
 • Trafik 
 • Expertstöd/beställarstöd 
 • Underlag detaljplan, förfrågningsunderlag och bygghandling 
 • Utredningsarbete 
 • Besiktning och granskning 
 • Utbildning säkerhetsutbildning 

 

Kontakt xxx 

Mikael Sundholm 

Jay Chong 

 

Rolling Stock- Spårburna fordon 

Vår expertis omfattar alla typer av spårfordon som höghastighetståg, regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana, spårvagnar och godsvagnar. Vår erfarenhet innefattar samtliga delar av fordonens livscykel. Vi använder vår kunskap för att hjälpa våra kunder att förbättra effektivitet, kvalitet, säkerhet och reseupplevelse för passagerare. Oavsett om det gäller en uppgradering av en befintlig tillgång eller anskaffning av en helt ny flotta, så har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra uppdraget på bästa sätt 

Vår expertis inom Rolling Stock hjälper våra kunder med bland annat 

Kvalitet​
​Underhållsoptimering och analys​ 

Tillgångsförvaltning 

Tekniska system ​
Utredningar och analyser​ 

Riskhantering 

Compliance​ 

Projektledning 

Teknisk dokumentation 

HVK-planering​ 

Besiktning  

 

För mer information kontakta  

Christian Schmidt 

Fredrik Raaf 

 

Broar 

Broar, länkar och binder samman och de bästa broarna blir landmärken som håller över generationer. Vi bygger nytt när det behövs och vårdar de gamla när det finns möjlighet. Vi strävar alltid efter det mest hållbara alternativet. En konstruktion som är så tålig robust och säker som möjligt med hjälp av de bästa materialvalen ur miljömässig synpunkt. 

Vi hjälper gärna till med: 

 • Nykonstruktion av broar 
 • Bygghandlingar för broar i stål, betong och trä 
 • Brounderhåll 
 • Bygghandlingar för reparation och underhåll. 
 • Bärighetsutredningar 
 • Ibruktagning 
 • Besiktning