I vårt alltmer uppkopplade, tätbefolkade samhälle behövs transporter som är enkla, säkra och tillförlitliga. Genom att kombinera mångårig teknisk erfarenhet med ny teknik och kreativt tänkande skapar vi hållbara lösningar, anpassade till nya förutsättningar i en föränderlig tid. 

Vi brinner för järnväg och spårburna transportsystem och är marknadsledande inom av spårdesign, projektering och rådgivning inom BEST. 

Hos oss är samarbete en grundförutsättning som gör att vi kan påverka samhället i positiv riktning. Samhällets infrastruktur liknas ofta vid ett blodomlopp. Med det i åtanke är det inte svårt att förstå hur viktigt det är att det fungerar så bra som möjligt och vikten av helhetstänk i infrastrukturprojekt 

Vår kompetens inom järnväg och spårburen infrastruktur innefattar bland annat:

 • Elteknik
 • Kontaktledning
 • Signalteknik
 • Spår
 • Datasamordning
 • Kanalisation
 • Tele
 • Projektadministration​
 • Järnvägsmark
 • Ledningssamordning
 • Mätteknik​
 • Geoteknik ​
 • Bergteknik​
 • Vibrationer ​
 • Projektledning​
 • Utredning tidiga skeden
 • Säkerhetsstyrning​
 • Fältplanering
 • Arbetsmiljö/BAS-P

Rådgivning inom teknik och säkerhet 

Med hjälp av vår kunskap om de komplexa regelverk som gäller levererar vi expertstöd åt spårinnehavare och trafikutövare. Dessutom utbildar vi i säkerhet och certifiering av säkerhetspersonal. Vi gör också kontroller i fält och ser till att spårarbetare uppfyller säkerhetskraven och har rätt utbildning.  

 • Simulering 
 • Tillbud och olycksutredning 
 • Förstudie/trafikförslag 
 • Projektering, byggledning och projektledning 
 • Drift/underhållsplan 
 • Trafik 
 • Expertstöd/beställarstöd 

 

Kontakta oss

Jay Chong

Sales & Marketing Director Rail

+46 766 28 53 68

   

raaf-blackwhite

Mikael Sundholm

Practice Director Rail

+46 768 54 01 29

   

Rolling Stock

Vår expertis omfattar alla typer av spårfordon som höghastighetståg, regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana, spårvagnar och godsvagnar. Vår erfarenhet innefattar samtliga delar av fordonens livscykel. Vi använder vår kunskap för att hjälpa våra kunder att förbättra effektivitet, kvalitet, säkerhet och reseupplevelse för passagerare.

Oavsett om det gäller en uppgradering av en befintlig tillgång eller anskaffning av en helt ny flotta, så har vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra uppdraget på bästa sätt 

 • Kvalitet​
 • ​Underhållsoptimering och analys​
 • Tillgångsförvaltning
 • Tekniska system ​
 • Utredningar och analyser​
 • Riskhantering
 • Compliance​
 • Projektledning
 • Teknisk dokumentation
 • HVK-planering​
 • Besiktning

Vår expertis inom Rolling Stock hjälper våra kunder med bland annat:

Kontakta oss

IMG_2588-blackwhite

Fredrik Raaf

Sales & Marketing Director Rolling Stock

+46 73 633 93 87

   

Christian-jan-2021-happy-scaled-blackwhite

Christian Schmidt

Practice Director Rolling Stock

+46 736 33 93 94

   

Broar 

Broar, länkar och binder samman och de bästa broarna blir landmärken som håller över generationer. Vi bygger nytt när det behövs och vårdar de gamla när det finns möjlighet. Vi strävar alltid efter det mest hållbara alternativet.

En konstruktion som är så tålig robust och säker som möjligt med hjälp av de bästa materialvalen ur miljömässig synpunkt. 

Vi hjälper gärna till med: 

 • Nykonstruktion av broar
 • Bygghandlingar för broar i stål, betong och trä
 • Brounderhåll
 • Bygghandlingar för reparation och underhåll
 • Bärighetsutredningar
 • Ibruktagning
 • Besiktning

Kontakta oss

Jay Chong

Sales & Marketing Director Rail

+46 766 28 53 68

   

Lars Steen

Practice Manager Bridges & Structures

+4642400 1515

   

Väg och Gata

Vi genomför utredningar, vägplaner, projektering, 3D-visualisering, besiktning och underhållsplaner av stora som små väg- och exploateringsprojekt. Våra projektörer samordnar teknikområden och samlar in information från ingenjörer, trafikplanerare, samhällsplanerare och landskapsarkitekter. Det ger bra och effektiv koordinering av projekten.

Vi erbjuder tjänster inom:

 • Förprojektering
 • Utredningar
 • Projektering
 • Förfrågningsunderlag
 • Höjdsättning
 • Geometrisk utformning
 • Kostnadsberäkningar
 • Massdisposition
 • Relationshandlingar
 • Stöd under byggskede

Kontakta oss

Fredrik K Karlsson

Sales and Marketing Director Local Authorities and Municipalities

+46 768 54 00 91

   

Björn Eresund

Client Director Local Authorities and Practice Director Consultancy – Urban Planning

+46 40650 1240