Under våren tillträdde Negin Shabani som ny gruppchef inom gata och landskap i Göteborg. Därmed gick hon från beställarsidan och tog sig an ett nytt perspektiv inom branschen. Med gedigen utbildning och lång erfarenhet inom branschen från såväl Iran som Sverige har hon på kort tid bidragit till teamet och Atkins i stort.

Negin har en kandidatexamen i nationalekonomi, masterexamen i samhällsbyggnad och lång erfarenhet från arbete inom samhällsbyggnad från Iran. Hon har bland annat arbetat på motsvarande stadsbyggnadskontoret i Teheran samt varit lektor och forskare inom hållbar samhällsutveckling på ett universitet i samma stad. Därefter startade hon eget företag och arbetade som konsult fram till 2009 då hon flyttade till Sverige. Här kompletterade hon sin utbildning med ytterligare en masterexamen (industriell ekonomi) för att sedan arbeta på Chalmers som Research Assistant. 2012 började hon på Trafikkontoret i Göteborg som projektledare inom projektering och bygg och 2018 blev hon enhetschef Exploatering på samma förvaltning. Där arbetade hon fram till 1 februari i år då hon påbörjade sin anställning hos oss på Atkins.

– Jag såg tjänsten på LinkedIn och kände till Atkins väl sedan tidigare. Tjänsten gjorde mig nyfiken och konsultrollen lockade. Atkins var en av leverantörerna till Göteborgs Stad och de hade flera pågående uppdrag åt Trafikkontoret. Atkins var projektör för ett stort exploateringsprojekt som jag hade när jag jobbade som projektledare på Trafikkontoret. Min upplevelse från beställarsidan var att Atkins hade ett väldigt bra rykte i branschen och att det fanns en stolthet hos medarbetarna, inleder Negin.

Ett växande intresse

Vidare beskriver hon att intresset växte sig starkare under rekryteringsprocessen där Per Åkesson, regionchef i Göteborg, pratade om företagets värderingar, vision, kultur och vikten av kvalitet vid leverans.

– Jag fick ett bra bemötande och värderingarna som Per förmedlade stämmer överens med mina! När jag började blev det tydligt att medarbetarna och deras välmående kommer i första hand och det tar jag vidare när jag driver mitt team på 15 medarbetare. Det roligaste med min chefsroll är att coacha medarbetarna. Det är mycket intressant att lära känna mina medarbetare – att höra deras historier, intresse, vad de har för mål, stödja dem och se dem utvecklas. Att hjälpa en medarbetare till att förverkliga sina drömmar är det bästa med jobbet!, berättar Negin.

Rollen som gruppchef inom gata och landskap

Det dagliga arbetet består av varierande uppgifter där Negin bland annat är uppdragsledare/specialist som stöd i projekt. Hon är även delaktig i framtagning av strategier för företaget och arbetar med företagsutveckling. Hon ser över potentiella marknader och stärker befintliga kundrelationer. Hon har månatliga avstämningar med sina medarbetare för att lära känna dem och skapa möjligheter att ställa frågor i enrum, utöver dagliga diskussioner och reflektioner.

– Jag trivs med min roll som innebär att jag får lära mig många nya saker samtidigt som jag får utveckla befintlig kompetens. Även om branschen är densamma är det skillnad på konsult- och beställarsidan. Den största utmaningen ser jag i omplaneringar när det gäller resurser. Det är inte ovanligt att projektens förutsättningar förändras under vägen. Det innebär att arbetet kan behöva pausas, tidsplaner skjuts fram, delar av uppdragen ska projekteras om med mera. Då får vi pussla med resurser för att ha en jämn arbetsbelastning för våra medarbetare och kunna leverera bra kvalitet i god tid till våra beställare. Det som hjälper oss att klara av utmaningen är att vi har en väldigt bra grupp som är flexibla och stöttar och hjälper varandra. Vårt mål är alltid att vara stolta över det vi levererar och återkommande kunder är ett bevis på att vi är på god väg! avslutar Negin.