Atkins grundades i London 1938 av Sir William Atkins

De första åren var Atkins verksamhet inriktad på byggkonstruktion och design. Efter andra världskrigets slut utökades dock verksamheten inom planering, projektering, arkitektur och projektledning.

Atkins börsnoterades på London Stock Exchange 1996, efter närmare 60 år som privatägt bolag. Under 1990-talet gjordes även flera stora förvärv som stärkte Atkins internationellt.

En del av SNC-Lavalin

SNC grundades redan 1911 av Arthur Surveyer 1911 i Montreal, Kanada. SNCs verksamhet var från början inriktat på kraftverk och industrianläggningar för naturtillgångar i Kanada.

1991 förvärvade SNC ett av kanadas främsta ingenjörsföretag, Lavalin. Tillsammans blev de SNC-Lavalin, ett av världens största tekniska konsultföretag, där även Atkins ingår sedan 2017.

Läs mer om övriga bolag inom SNC-Lavalin internationellt.

       


Atkins Sverige

Det första svenska Atkinskontoret öppnades i Malmö 2001

Verksamheten fokuserade initialt på infrastruktur inom järnväg. Därefter gjordes flera förvärv som t.ex NovaPlan och Trafimark som expanderade vårt utbud av tekniska konsulttjänster inom samhällsplanering.

SNC-Lavalin har funnits i Sverige sedan 2011 då bolaget förvärvade Interfleet, ett konsultföretag specialiserat på spårfordon. Sedan 2020 är dock SNC-Lavalins rail and transit verksamhet en del av Atkins.

Arthur Surveyer

Sir William Atkins